Banner

Polityka cookies

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Maria Bujnowska-Fedak Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego z siedzibą przy ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław (dalej: Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu na stronie internetowej dostępnej pod adresem praktykalekarzarodzinnego.wroclaw.pl (dalej: Serwis) plików cookies i innych podobnych technologii internetowych (takich jak IndexedDB i Web Storage).

 2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

 3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

 4. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:

  1. dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
    i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenie anonimowych analiz i statystyk (np. za pomocą narzędzi Google) dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury
    i zawartości.

II. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;

  2. wygenerowany unikatowy numer;

  3. czas przechowywania pliku.

 1. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

  1. Ze względu na źródło pochodzenia:

 1. tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę praktykalekarzarodzinnego.wroclaw.pl,

 2. tzw. third-party cookies - umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator (np. Google LLC.).

  1. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

 1. pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę praktykalekarzarodzinnego.wroclaw.pl i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;

 2. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.

 1. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

 1. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu;

 2. w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług i technologii podmiotów zewnętrznych (np. wtyczki Google Maps),

 1. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii umożliwiających przechowywanie danych:

  1. IndexedDB - dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen, z których zostały zapisane;

  2. Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

  3. Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;

IV. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. W Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych usługodawców, kontrahentów oraz innych współpracujących z Administratorem podmiotów (np. CS Group Polska, Medycyna Praktyczna, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Google LLC.). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych.

 2. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

V. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie. Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapisania ustawień dotyczących preferencji użytkownika).

 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie określonych plików cookies (np. do celów analitycznych) poprzez zmianę ustawień, co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

 3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie Administratora nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na stronie praktykalekarzarodzinnego.wroclaw.pl.