Banner

Dla pacjenta

Zasady rejestracji

Rejestracja pacjentów na wizytę w naszej przychodni odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 – osobiście w rejestracji lub telefonicznie.
W przypadku, kiedy pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pracowników rejestracji, aby miejsce mogło zostać wykorzystane przez innego potrzebującego pacjenta.

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

 W Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) mamy dostęp do indywidualnych informacji na temat:

 • prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej podstawie;
 • e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają Ci lekarze;
 • danych medycznych swoich dzieci do 18 roku życia;
 • wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Tobie zlecone;
 • upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim;
 • zgód na świadczenia zdrowotne, na które udzieliłeś zgody;
 • zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci lekarze;
 • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz;
 • świadczeń (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ;
 • miejsc, w których możesz się leczyć.

Dodatkowe korzyści związane z możliwością korzystania z Internetowego Konta Pacjenta:

 • w przypadku kontynuacji leczenia można uzyskać recepty na leki bez konieczności wizyty u lekarza ( w chorobie przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem);
 • można otrzymać recepty od pielęgniarki lub położnej – zarówno po tradycyjnej wizycie, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość);
 • można upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia;
 • wystarczy podać swój numer telefonu lub adres e-mail, a receptę otrzyma się SMS-em lub e-mailem;
 • można wykupić leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji;
 • można sprawdzić, jak przyjmować lek i w jakiej dawce;
 • w razie potrzeby można udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informacje o stanie zdrowia i historię przepisanych leków.

Zapraszamy do zakładania i korzystania z Internetowego Konta Pacjenta

Aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) należy wejść na stronę www.pacjent.gov.pl.
Logujemy się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.


Informacji w sprawie IKP udzielają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta pod numerem 800 190 590.

 

TELEPORADA

                                      

 

TELEPORADA

1.  Teleporada jest to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów łączności.

2.  W Modelowej Praktyce Lekarza Rodzinnego teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

3.  Teleporad udzielają lekarze, pielęgniarka oraz położna podstawowej opieki zdrowotnej w ramach swojego harmonogramu pracy w przychodni.

4.  Chęć skorzystania z teleporady należy wcześniej zgłosić w rejestracji pod numerem telefonu 71 326 02 03 i umówić się na udzielane świadczenie zgodnie z zasadami umawiania się na świadczenia stacjonarne.

5.  Zapisując się na termin teleporady należy podać numer telefonu, pod który zadzwonimy celem jej udzielenia.

6.  W przypadku, braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, pomimo przynajmniej trzykrotnej próby nawiązania kontaktu, teleporada zostaje anulowana. Konieczne jest dokonanie ponownej rejestracji na teleporadę.

7.  Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca świadczenia dokonuje potwierdzenia tożsamości pacjenta zadając pytania na podstawie danych zawartych np. w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru. Błędna odpowiedź na co najmniej jedno z pytań weryfikujących jest równoznaczne z brakiem weryfikacji rozmówcy. Uniemożliwia to udzielenie świadczenia na odległość, aż do osobistej wizyty, podczas której pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy poprosi o przywrócenie dostępu do teleporad.

8.  Osoba udzielająca teleporady na podstawie badania podmiotowego (rozmowy z pacjentem) oraz po analizie dostępnej dokumentacji medycznej udziela świadczenia zdrowotnego oceniając stan zdrowia pacjenta i to, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem.

9.  W przypadku, gdy problem zdrowotny nie może być rozwiązany wyłącznie za pomocą teleporady, osoba udzielająca świadczenia informuje pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o konieczności osobistej wizyty w przychodni.

10.  Obowiązek dostarczenia odpowiedniej i kompletnej dokumentacji medycznej niezbędnej do udzielenia świadczenia leży po stronie pacjenta.

11.  Skany, pliki zawierające wyniki badań lub konsultacje lekarza specjalisty można przesłać na adres e-mailowy praktyki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby upoważnione.

12.  Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność oraz brak dostępu dla osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności.

13.  Podczas teleporady pacjent może otrzymać:

 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • e-zlecenie na wyroby medyczne
 • e-ZLA (wystawienie zwolnienia lekarskiego na dłuższy okres wymaga osobistego kontaktu z lekarzem)
 • zlecenie na wykonanie badań dodatkowych np. laboratoryjnych, RTG lub USG ( do odebrania w rejestracji).

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

 

E-recepta

                                                 

 

E-recepta

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną papierową receptę.

E-receptę realizuje się na podstawie czterocyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego jak skonfiguruje swoje Internetowe Konto Pacjenta.
Można też otrzymać papierowy wydruk e-recepty bez konieczności logowania się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
W przypadku gdy e-recepta jest wystawiana podczas teleporady, a pacjent nie posiada założonego Internetowego Konta Pacjenta, lekarz podczas porady poda kod potrzebny do realizacji recepty.

Aby dostawać e-recepty w formie elektronicznej należy:

Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz wybrać sposób powiadomień o e-recepcie w zakładce „Moje konto” (SMS, e-mail lub obie te opcje).

Jak zrealizować e-receptę

Aby zrealizować e-receptę, należy mieć przy sobie numer PESEL oraz specjalny kod, który dostajemy (w zależności od dokonanego wyboru) poprzez:

 • SMS
 • e-mail  
 • papierowy wydruk informacyjny od lekarza
 • kod podany przez lekarza w trakcie teleporady.

Korzyści dla pacjenta wynikające z wprowadzenia e-recepty:

 • nie ma ryzyka, że otrzyma się niewłaściwy lek - e-recepta jest zawsze czytelna;
 • nie można jej zgubić - wszystkie e-recepty zapisują się na indywidualnym Internetowym Koncie Pacjenta;
 • e-receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce.

 

Jeżeli korzysta się z Internetowego Konta Pacjenta:

 • w każdej chwili można sprawdzić, jak przyjmować lek — na e-recepcie znajdują się informacje o przepisanym dawkowaniu;
 • kolejną e-receptę można otrzymać bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem);
 • można sprawdzić dawkowanie leków przepisanych dzieciom do 18 roku życia.

 

 

E-skierowanie

                 

 

E-skierowanie

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.

E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji. Wszystkie e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.

Kiedy wystawiane jest e-skierowanie?

E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 • leczenie szpitalne
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie echokardiograficzne płodu.

 

E-skierowanie nie jest wystawiane na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację, do szpitala psychiatrycznego.

 

Co zyskujemy dzięki e-skierowaniu?

 • nie musimy dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
 • nie trzeba wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu
 • nie zgubimy e-skierowania — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a pacjent może sprawdzić kod na swoim IKP
 • Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może monitorować historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań
 • po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.

 

E-skierowanie otrzymujemy w postaci:

 • SMS-a z 4 cyfrowym kodem
 • e-maila z z plikiem PDF
 • wydruku informacyjnego e-skierowania

 

Jak zarejestrować e-skierowanie?

Na konsultację lub badanie można się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Rejestrując się osobiście należy pokazać w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, oraz podać swój numer PESEL.

Podczas pandemii jest możliwe, że niektóre placówki jeszcze nie są gotowe na obsługę e-skierowania. W takim wypadku można się również zarejestrować, podając podstawowe informacje zawarte w e-skierowaniu (kto wystawił, z jakim rozpoznaniem), PESEL, kod dostępu albo klucz dostępu do e-skierowania (44-cyfrowy numer, numeryczne przedstawienie kodu kreskowego). Składamy oświadczenie o zgłoszeniu się tylko do tej jednej placówki.

Do czasu zakończenia epidemii nie obowiązuje termin 14 dni na dostarczenia skierowania.

 

E-zlecenie na wyroby medyczne

               

 

Zlecenia na wyroby medyczne

Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np.: protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne

 • Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione. Nie zawsze jest to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż obowiązuje też zasada specjalizacji, czyli zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.
 • Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas wizyty pacjenta u lekarza. Lekarze mają możliwość zweryfikowania uprawnień pacjenta i potwierdzenia zlecenia od razu za pośrednictwem systemu e-ZWN (system weryfikacji zleceń).

 

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

 • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania
 • Nie zrealizujesz zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

 

Podstawa prawna

1.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r.
(Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.)

2.  Art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz.U. 2020 r. poz. 357)

Szczepienia obowiązkowe i zlecane

Szczepimy, aby uniknąć chorób zakaźnych, które niosą ze sobą ryzyko ciężkiego przebiegu i groźnych powikłań. Są one szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób starszych.
W naszej Praktyce wykonywane są bezpłatnie dla pacjenta szczepienia obowiązkowe oraz odpłatnie szczepienia zalecane.

Szczepienia obowiązkowe

W ramach szczepień obowiązkowych szczepimy przeciwko:

 • Gruźlicy
 • Zakażeniom pneumokokowym
 • Błonicy
 • Krztuścowi
 • Tężcowi
 • Polio
 • Odrze
 • Śwince
 • Różyczce
 • WZW typu B

 

Szczepienia zalecane dla osób dorosłych - odpłatne

Przeciwko grypie – zalecane w szczególności:

 • Osobom starszym;

 • Osobom o obniżonej odporności;

 • Kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

Szczepienie należy powtarzać co roku, w okresie jesienno-zimowym, jak tylko szczepionka sezonowa pojawi się na rynku.

 

Przeciwko pneumokokom Streptococcus Pneumoniae – zalecane osobom dorosłym, w tym w szczególności powyżej 65 roku życia, także ze wskazanych grup ryzyka (w tym m.in. osobom z przewlekłą chorobą sercowo-naczyniową, płuc, chorobą alkoholową, przewlekłymi chorobami wątroby, cukrzycą).

 

Przeciwko odrze, śwince, różyczce – zalecane:

 • Osobom nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych;

 • Młodym kobietom pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły itp.)

 • Młodym mężczyznom w celu zapobiegania różyczce wrodzonej, szczególnie tym, którzy nie byli szczepieni w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia obowiązkowego upłynęło 10 lat i więcej.

 

Przeciwko ospie wietrznej – zalecane:

 • Osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach kalendarza szczepień;

 • Kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.

 

Przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi – pojedyncze dawki przypominające są zalecane osobom powyżej 19 roku życia oraz osobom starszym, które ze względu na wykonywane zajęcia mogą być narażone na zakażenie. Dawkę należy powtarzać co 10 lat.

 

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – zalecane osobom pracującym m.in. przy produkcji lub dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych.

 

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – zalecane:

 • Osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym;

 • Osobom, które ze względu na tryb życia i wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny;

 • Osobom przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia, nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych.

 

Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu – zalecane osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu choroby.

Wrocław i cały Dolny Śląsk jest obszarem endemicznym dla kleszczy.

Wykonywanie zastrzyku

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Lekarz rodzinny jest dostępny dla pacjentów od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00. Po godzinach pracy POZ pacjenci mogą korzystać z usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,

 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;

 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Placówki świadczące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną we Wrocławiu

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a tel.71 327 05 36

 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 tel. 71 395 76 07

 3. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ul. Fieldorfa 5 tel. 71 306 42 22

 4. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ul. Warszawska 2 tel. 71 377 41 16; 71 377 41 17; 71 377 41 18; 71 377 41 19.

Szybka diagnostyka onkologiczna

 

 • Jeśli lekarz w naszej placówce medycznej na podstawie wykonanych badań uzna, że skierowanie pacjenta do specjalisty jest konieczne, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw. DiLO.

 • Karta jest własnością pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.

W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, oprócz lekarza POZ, kartę DiLO może wystawić również lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej:

  Po raz pierwszy w żądanym zakresie Po raz kolejny w żądanym zakresie
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,57 zł
Wyciąg lub odpis (1 strona) 0,00 zł 16,29 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 3,29 zł

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.w Dzienniku Urzedowym RP „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie (art. 28 ust 4. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej W tym celu należy zgłosić się do rejestracji, aby złożyć stosowny wniosek. W przypadku, gdy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej jest składany po raz pierwszy w żądanym zakresie, opłata nie jest pobierana.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej są pobierane, gdy:

 • pacjent

 • przedstawiciel ustawowy pacjenta

 • osoba upoważniona przez pacjenta

  – zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie.

  Za wydanie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata za każdą stronę, zgodnie z cennikiem placówki.

 • Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 2,27 zł

 Podstawa prawna: art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

Potwierdzanie prawa do świadczeń

Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli nas „na czerwono"

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system, który umożliwia  natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Wystarczy, że w rejestracji podasz swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość np.  dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym - do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną. Jeżeli system nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo:

 1. Złóż pisemne oświadczenie

 Jeżeli przy twoim nazwisku eWUŚ pokazał czerwone światło, a jednocześnie wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony.  To wystarczy, aby przyjął cię lekarz w ramach ubezpieczenia.

 1. Przedstaw dokument potwierdzający ubezpieczenie 

Możesz również przedstawić w rejestracji jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Wyjaśnij swoją sytuację

 • Potwierdź u swojego pracodawcy, że jesteś objęty ubezpieczeniem/ że odprowadza za ciebie składkę zdrowotną, oraz że twoja rodzina (żona i dzieci)  jest zgłoszona do ubezpieczenia.

 • Wyjaśnij swoją sytuację w swoim oddziale wojewódzkim NFZ. 

 WAŻNE! Jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin. 

Pamiętaj, jeżeli zmieniłeś pracę, poinformuj nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Wystawianie zaświadczeń

Wszystkie zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta, m.in.:

 •  Zaświadczenie o stanie zdrowia niezwiązane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,

 • Zaświadczenie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach żłobkowych, przedszkolnych szkolnych i na uczelniach wyższych (lub zdolności do uczestniczenia po chorobie), a także inne, niewystępujące na liście dostępnych dla świadczeniobiorcy zaświadczeń bezpłatnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ze zm.) są ODPŁATNE.

 • Koszt wystawienia zaświadczenia wynosi 20-100 zł.

   

Skargi i wnioski pacjentów

 

W naszej przychodni jest możliwość złożenia uwagi, skargi lub pochwały poprzez wpis do „Księgi skarg, uwag i wniosków”, która dostępna jest w rejestracji.

Uwagę, skargę lub pochwałę można również złożyć poprzez umieszczenie jej w formie pisemnej w skrzynce na ankiety, które dostępne są w naszych placówkach.

 

Cennik usług odpłatnych


 

Cennik usług odpłatnych świadczonych w Modelowej Praktyce Lekarza Rodzinnego

Wizyta lekarska pierwszorazowa prywatna 150,00 zł
Wizyta lekarska kolejna prywatna 90,00 zł
Wizyta lekarska domowa prywatna 200,00 zł
Konsultacja lekarza geriatry pierwszorazowa prywatna 200,00 zł
Konsultacja lekarza geriatry kolejna prywatna 120,00 zł
EKG prywatna 30,00 zł
Usługi pielęgniarskie prywatna do uzgodnienia
Iniekcje prywatna 20,00 zł
CRP   40,00 zł
STREP TEST   50,00 zł
VIOFOR 10 zabiegów 90,00 zł
BIOPTRON 10 zabiegów 90,00 zł
INHALACJE   25,00 zł
HOLTER EKG   150,00 zł
HOLTER CIŚNIENIOWY   120,00 zł
Szczepionki odpłatne - informacja dostępna w rejestracji
Pełna informacja dotycząca usług odpłatnych dostępna w rejestracji.

 

Regulamin Organizacyjny jednostki

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Maria Bujnowska-Fedak Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego z siedzibą przy ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław

podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 711) organ tworzący ustala Regulamin Organizacyjny o następującej treści:

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Maria Bujnowska-Fedak Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego z siedzibą przy ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław zwany dalej podmiotem leczniczym działa na podstawie:

1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

2. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000021172.
3. regulaminu organizacyjnego.

§ 2

 

Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności
i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego,

2. organizację i zadania jednostki organizacyjnej i komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi komórkami,

3. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

4. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

5. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

6. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków

publicznych,

§ 3

Firma /nazwa podmiot

 

1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Maria Bujnowska-Fedak Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego.

2. Siedzibą podmiotu leczniczego jest ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław.

3. Zakładem leczniczym jest Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Bujnowska-Fedak.

Miejsce udzielania świadczeń

§ 4

1. Głównym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia zakładu leczniczego we Wrocławiu, ul. Syrokomli 1, 51-141.

 

Cele i zadania podmiotu

§ 5

1. Celem głównym podmiotu leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2. Do zadań podmiotu leczniczego należy w szczególności:

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (e-mail, telefon, rejestracja internetowa);

b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

c) usługi pielęgnacyjne;

d) wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich

2. Do zadań należy również promocja zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych,
w tym wdrażanie nowych technologii oraz uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

 

Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6

1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Zakres świadczeń udzielanych przez Praktykę Lekarza Rodzinnego obejmuje:

 1. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej;

 2. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

 

Struktura organizacyjna

 

§ 7

 

1. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego - tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Maria Bujnowska-Fedak Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w ramach którego działają następujące komórki:

a) Poradnia lekarza rodzinnego,

b) Poradnia pielęgniarki POZ,

c) Poradnia położnej POZ,

d) Gabinet zabiegowy.

 

2. Wszystkie komórki organizacyjne mają przyjęte za cel:

a. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej,

b. Sprawowanie kompleksowej opieki nad Pacjentami,

c. Udzielanie świadczeń leczniczych i diagnostycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

d. Organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,

e. Stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń,

f. Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,

g. Zapewnienie pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących przepisach wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych aktach prawnych odnoszących się do praw pacjenta,

h. Dbałość o dobry wizerunek podmiotu leczniczego.

 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

§ 8

1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 7 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

2. Do zadań Poradni lekarza rodzinnego należy wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności:

- planowanie i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej, w tym leczenie oraz profilaktyka, działania mające na celu rozpoznanie chorób i utrzymanie zdrowia,

- działania mające na celu usprawnienie pacjenta,

- opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia,

- w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie specjalistyczne.

3. Do zadań Poradni pielęgniarki POZ należy wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności pielęgniarki POZ, w szczególności planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną jak również realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych, w tym:

a) odwiedzanie obłożnie chorych i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych w ich domach,

b) prowadzenie profilaktyki dzieci zdrowych

c) planowanie szczepień, przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego, przechowywania szczepionek.

4. Do zadań Poradni położnej POZ wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności planowanie i realizowanie pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej nad pacjentem i jego rodziną, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji z wydzieleniem grup ciąży wysokiego ryzyka, wymagających specjalnego nadzoru, przypadków zagrożeń chorobami nowotworowymi,

b) sprawowanie czynnej, systematycznej opieki nad położnicami, noworodkami i niemowlętami do 8-go tygodnia życia , bezpośrednio po ich powrocie z zakładu położniczego,

c) udzielnie w nagłych przypadkach pomocy położniczej oraz wstępnych porad w schorzeniach ginekologicznych.

5. Do zadań Gabinetu zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów i badań, iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, pobieranie krwi do badań analitycznych, pomiar ciśnienia tętniczego.

§ 9

1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne podmiotu Maria Bujnowska-Fedak Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest właściciel podmiotu leczniczego bądź inne wyznaczone przez niego osoby. Do obowiązków i uprawnień właściciela należy w szczególności:

a) organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,

b) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,

c) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, awansowania, przeszeregowania, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników,

d) dbanie o właściwą atmosferę w pracy,

e) zapewnienie przestrzegania Praw Pacjentów,

f) zapewnienie przestrzegania Ochrony Danych Osobowych w kontekście rozporządzenia RODO.

 

3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z

poszanowaniem praw pacjenta.

 

 

Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi

zakładu leczniczego

§ 10

1. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik – Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, będący organem uprawnionym do kierowania podmiotem leczniczym i reprezentowania go na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.

3. Kierownik kieruje podmiotem leczniczym oraz komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego przy pomocy personelu.

4. Podczas nieobecności zastępuje go upoważniony przez niego pełnomocnik.

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 11

1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym
w niniejszym regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń
w jednostce organizacyjnej zakładu leczniczego, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń. W przypadku udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielenia świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

2. Podmiot leczniczy zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską i położnej w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni powszednie.

3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta.

4. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie lub z użyciem systemów elektronicznych (mail, rejestracja internetowa), z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

5. Identyfikacja świadczeniobiorców przy świadczeniach na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności odbywa się z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji w szczególności poprzez:

 • weryfikację danych kontaktowych świadczeniobiorcy

 • potwierdzenie tożsamości świadczeniobiorców

§ 12

 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem według ustalonej daty i godziny, w dniach i godzinach ich udzielania.

2. Podmiot leczniczy ustala termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń pacjentów oraz informuje pacjentów o terminie udzielenia świadczenia.

3. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentowi niezwłocznie. Nie można odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, niezależnie od ustalonej kolejki świadczeń.

4. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu podmiot leczniczy informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu udzielenia świadczenia.

5. Podmiot leczniczy zapewnia prawidłowość leczenia pacjentów i ciągłość u innego świadczeniodawcy na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym celu podmiot leczniczy może zawierać stosowne umowy i porozumienia o współpracy.

6. Lekarze kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.

7. Lekarze kierują pacjenta na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie
a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na skierowaniu.

§ 13

Kierownik może określić szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane
w poszczególnych komórkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych.

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§ 14

1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji
i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem
w przypadku gdy:

a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym
w udzielaniu tych świadczeń,

d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

3. Podmiot leczniczy udostępnia innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą

dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się
z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

§ 15

1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

2. Udostępnia się dokumentację, o której mowa w ust. 1:

a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może w imieniu podmiotu leczniczego wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

W przypadku, gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, osoba bliska jest uprawniona do złożenia wniosku do sądu o wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej.

b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

c) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

i) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;

j) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

k) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

l) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania,

ł) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

m) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039),tj. Instytucjom badawczym, innym jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, którym minister właściwy do spraw zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

n) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,

o) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie Wniosku o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej, za pokwitowaniem:

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub

podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć

b) oraz poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku

c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

4. Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie pisemnego lub ustnego wniosku i jest odnotowane w Wykazie Udostępnianej Dokumentacji , który zawiera:

a) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;

b) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;

c) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;

d) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach udostępnienia dokumentacji medycznej podmiotom wymienionym w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu,

e) imię (imiona) i nazwisk osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;

f) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłaty w wysokości określonej w Cenniku usług stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynika z Ustawy z dnia 08.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to pierwszego udostępnienia dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej. Bezpłatne udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczy również dokumentów stanowiących dokumentację medyczną, których pacjent wcześniej nie otrzymał.

 

Aktualizowanie danych teleadresowych przez pacjentów

§16

1. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, których przyczyną było wskazanie przez pacjenta błędnych danych teleadresowych, bądź brak aktualizacji przez pacjenta własnych danych teleadresowych, w sytuacji gdy aktualizacja tych danych była niezbędna dla zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy podmiotem leczniczym a pacjentem, w wyniku faktycznej zmiany danych teleadresowych pacjenta.

2. Pacjent ma prawo żądać zmiany nieaktualnych danych teleadresowych.

 

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

§ 17

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między podmiotem Maria Bujnowska-Fedak Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego a Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego.

§ 18

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność przyjęć pacjentów na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub 
w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.

5. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Decyzje w tym zakresie należy do kierownika bądź osoby przez niego upoważnionej, a w razie ich nieobecności innego lekarza.

Współpraca na linii pacjenta z lekarzem

§ 19

1. W celu prawidłowej współpracy na linii lekarz-pacjent, Pacjent powinien w szczególności:

a) posiadać wyniki wykonanych badań, z wyłączeniem wyników badań posiadanych przez Przychodnię,

b) nie opuszczać terenu przychodni do czasu zakończenia porady lub interwencji medycznej,

c) informować o wszelkich przyjmowanych lekach oraz wynikach konsultacji i badań medycznych,

d) zażywać przepisane leki według zaleceń lekarskich lub poinformować lekarza o zaniechaniu stosowania leku,

e) stosować się do ustalonego porządku pracy zespołu.

2. W wypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kontynuację leczenia lekarz może skorzystać z prawa odmowy dalszego leczenia pacjenta określonego w art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 20

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Cennik usługpodpis

 

Wrocław, dnia 01.10.2021r. ................................................

 

 

 

 

Podpis