Banner

KORONAWIRUS – jak się chronić

„Koronawirus (in. SARS-CoV-2) to wirus powodujący ostrą chorobę zakaźną COVID-19, która została pierwszy raz rozpoznana w listopadzie 2019 w Chinach. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Objawy choroby to gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, odkrztuszanie plwociny, spłycenie oddechu i duszność, ból mięśni lub stawów, ból gardła, głowy, dreszcze, nudności lub wymioty, biegunka czy wysypka. Rozwijające się zakażenie może prowadzić do zapalenia płuc, posocznicy a nawet śmierci.

Jak zapobiegać zakażeniu?

 • Często myj ręce, używając mydła i wody.
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
 • Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami.
 • Skorzystaj z możliwości zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi.

Co zrobić jeżeli:

1. Miałem kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

Ustal, czy kontakt był bliski, czy przelotny. Jeśli spotkanie było przelotne, z odległości większej niż 2 metry, ryzyko zakażenia jest niewielkie.

W takim przypadku obserwuj swój stan zdrowia, dbaj o siebie i zachowuj się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie musisz poddawać się kwarantannie.
Jeśli jednak:

kontakt z zakażonym był bliższy niż 2 metry i dłuższy niż 15 minut (przebywanie w jednym pomieszczeniu, bezpośrednia rozmowa),

jeśli nastąpił kontakt fizyczny (np. podanie ręki, dotknięcie zużytej chusteczki, narażenie na kaszel),

– istnieje większe prawdopodobieństwo zakażenia

Skontaktuj się wtedy telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym, powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 71 361-46-91 lub 92; 693-900-908; 781-400-199 (do godz.15) lub 603-720-579 – całodobowo) lub umów się na test antygenowy (dostępny bezpłatnie w naszej przychodni) w celu diagnostyki zakażenia. W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod nr alarmowy 112.

2. Mam objawy koronawirusa:

Objawy takie jak wysoka gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka czy wysypka mogą wskazywać na to, że chorujesz na COVID-19.

Przede wszystkim odizoluj się od innych osób i skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym. Lekarz zdecyduje o ewentualnym skierowaniu na test.

Korzystaj z teleporady - 71 326 02 03.

 • Do skorzystania z teleporady niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na pytania pozwalające zweryfikować tożsamość osoby, z którą prowadzona jest rozmowa telefoniczna.
 • Chcąc skorzystać z teleporady przygotuj informacje niezbędne lekarzowi do podjęcia decyzji co do dalszego postępowania takie, jak:
 • Objawy chorobowe (jakie i od kiedy)
 • Informacja o możliwym kontakcie z osobą zakażoną
 • Informacja o miejscach i czasie ostatnich podróży
 • Nie każdy zgłaszany problem może być rozwiązany wyłącznie za pomocą teleporady. O dalszym postępowaniu decyduje lekarz.
 • W ramach teleporady, możliwa jest kontynuacja leczenia, skonsultowanie wyników badań, wystawienie recepty, wystawienie zwolnienia lekarskiego (w obecnej sytuacji epidemicznej).

Otrzymasz również informację o dalszej formie leczenia.

Jeżeli wynik testu okaże się dodatni, automatycznie zostajesz objęty izolacją. W zależności od stanu zdrowia lekarz rodzinny może:

 • skierować Cię do szpitala,
 • lub zdecydować o leczeniu w domu.

Ważne! Dodatni wynik testu oznacza również, że Twoi domownicy zostają objęci kwarantanną (od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej).

Ujemny wynik testu, zarejestrowany w systemie EWP przez laboratorium automatycznie zwalnia nas z kwarantanny.

3. Otrzymałem pozytywny wynik testu na koronawirusa:

Pozytywny wynik testu oznacza początek bezwzględnej izolacji osoby zakażonej i wszystkich domowników. Wymaga też stałej kontroli stanu zdrowia – mierzenia temperatury i obserwowania objawów grypopodobnych.
Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś:

 • pozostać w domu,
 • obserwować swoje samopoczucie,
 • pozostawać w kontakcie z lekarzem rodzinnym.

W wypadku pogorszenia samopoczucia i stanu zdrowia wezwij karetkę pogotowia, dzwoniąc pod numer nr 112.

Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas trwania izolacji zależy od nasilenia objawów klinicznych choroby COVID-19 i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu czy izolatorium.

W celu monitorowania swojego stanu zdrowia, skorzystaj z programu Domowa Opieka Medyczna.

- każda osoba powyżej 55 roku życia jest zakwalifikowana do programu automatycznie
- osoby poniżej 55 r.ż. mogą zgłosić się do programu poprzez formularz na stronie programu (https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie) lub zostaną zakwalifikowani przez swojego lekarza rodzinnego.

Pacjenci objęci programem Domowej Opieki Medycznej zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. W tym celu, każdy pacjent otrzymuje pulsoksymetr oraz dostęp do aplikacji telefonicznej Domowa Opieka Medyczna, gdzie wprowadzane są informacje na temat swojego zdrowia. W razie jakichkolwiek istotnych odchyleń, w ramach całodobowego nadzoru, skontaktuje się z Tobą jeden z lekarzy Centrum Kontaktu Ministerstwa Zdrowia.

UWAGA! Jeżeli nie masz smartfonu lub Internetu, możesz zgłaszać wyniki swoich pomiarów z pulsoksymetru przez telefon podczas rozmowy z automatyczną infolinią. 

Automatyczna infolinia do zgłaszania wyników (całodobowa): 22 256 53 23

Po 7 dniach izolacji domowej lekarz POZ zadzwoni do Ciebie i przeprowadzi wywiad. Wtedy też ustali, jak długo ma trwać Twoja izolacja. Informacje na ten temat znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta. Podczas izolacji pozostań w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować Cię do wyznaczonego izolatorium.

Kiedy może nastąpić koniec izolacji? To zależy od terminu wystąpienia pierwszych objawów i ich zakończenia. Izolacja kończy się najwcześniej po 24 godzinach bez objawów, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów.

Zwolnienie lekarskie z pracy

Nie musisz się tym zajmować. Twój pracodawca otrzyma informację o Twojej sytuacji. Jest ona przetwarzana w systemie teleinformatycznym EWP i udostępnia ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej na temat kwarantanny znajdziesz tutaj.

Informacje dla seniorów - sprawdź

Instrukcja mycia - sprawdź i dezynfekcji rąk - sprawdź